Dimensionale controles met multi-quota controle-eenheden en LVDT lineaire transducers

Meerdimensionale besturingseenheid

Multifunctionele controller voor dimensionale en geometrische testbanken

Meting van geometrische en dimensionale afmetingen met LVDT-transducers

Gegevensverzameling voor productieanalyse en integratie in productieprocessen van Industrie 4.0

De MODULCHECK-serie dimensionale en geometrische regelsystemen maken de meting en bepaling van de conformiteit van mechanische onderdelen en discrete objecten mogelijk met behulp van objectieve meetprocedures die gemakkelijk kunnen worden beheerd, zelfs door niet-deskundig personeel. De innovatieve architectuur waarop het MODULCHECK-systeem is gebaseerd, maakt het mogelijk om dimensionale en geometrische testbanken (statisch of dynamisch) te bouwen met behulp van gemakkelijk verkrijgbare apparatuur en sensoren en gemakkelijk bewerkbaar tijdens installatie of direct in productie, ook door de eindklant.

MODULCHECK-systemen lenen zich voor metingen rechtstreeks op de productielijn en worden ook beheerd door ongekwalificeerd personeel. De visualisatie-interface is bewust eenvoudig en gemakkelijk te raadplegen gemaakt, maar zonder af te zien van de krachtige wiskundige functies die bedoeld zijn voor de analyse van dimensionale en geometrische kenmerken.

Alle productiegegevens worden opgeslagen in een lokale database met de mogelijkheid om gegevens over te dragen of te synchroniseren met bestaande databases (SQL, XML of CSV) voor een volledige en betrouwbare analyse van gegevens in realtime.

Meting van diameters, hoogten, dikten, dieptes op mechanische onderdelen met traditionele meetinstrumenten

Met het MODULCHECK-systeem kan elk mechanisch detail worden gemeten (bussen, ringen, flenzen, assen, tandwielen) met traditionele handmatige meetinstrumenten (meters, micrometers, comparators, boormeters). Het is mogelijk om snel en betrouwbaar metingen van inwendige diameter, uitwendige diameter, hoogte, dikte, breedte en diepte te verkrijgen met behulp van gemakkelijk beschikbare instrumenten, met lagere kosten en decimale, centesimale of duizendste precisie. Het MODULCHECK-systeem begeleidt de operator bij het uitvoeren van de metingen in een vooraf bepaalde volgorde en geeft aan het einde van de procedure de respons van de besturing. Alle gegevens worden verkocht opgeslagen in een database die zowel een real-time analyse van de productietrend mogelijk maakt (via trends, histogrammen en productie-indices) als een analyse van de productiegeschiedenis via de verdeling in productiepartijen.

Meting en controle van vlakheid op gegoten, gesneden, gesmede of gerectificeerde onderdelen

Het MODULCHECK-systeem maakt de meting in snelle tijden en rechtstreeks in de productielijn van de vlakheid van gevormde, gesneden, gelamineerde of gegoten onderdelen. De vlakheidsmeting wordt uitgevoerd met een sensormatrix die verschillen kan detecteren in vergelijking met een gecertificeerde kalibratiemaster. Het testresultaat is een afbeelding van de geverifieerde gebieden met de relatieve numerieke waarde van afwijking van de ideale vorm. Met een zeer intuïtieve grafische presentatie kunt u snel en betrouwbaar de gebieden van niet-naleving bepalen. Alle verkregen gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische berekeningen (Sigma, Cp, Cpk, Cm, Cmk) of voor het realiseren van controlekaarten (XS, XR, procestrend, populatieverdeling).

Flexie-, swing- en vervormingsmeting

Met het MODULCHECK-systeem kunnen dimensies en posities in de ruimte worden gecontroleerd die worden gedetecteerd door LASER-sensoren (driehoekige lasersensoren, lasermicrometers of laserafstandsmeters). De door de LASER-sensoren gedetecteerde afmetingen kunnen met elkaar worden gecorreleerd voor het bepalen van vervormingen, torsies, buigingen, trillingen. Het meetrapport kan worden gegenereerd in Excel - CSV-formaat of direct in grafisch formaat. Het gebruik van EDAC-modules maakt het mogelijk om de dimensionale en geometrische informatie te correleren met informatie afgeleid van temperatuur-, vochtigheids-, kracht- en torsiesensoren. Op deze manier is het mogelijk om de dimensionale test te correleren met gegevens van thermische uitwijking, variaties in omgevingsvochtigheid of met krachten en torsies betrokken bij de dynamische test.

Radiale en axiale oscillatiemeting (radiale en axiale slingering)

Het MODULCHECK-systeem maakt meting mogelijk met contactloze meetinstrumenten (LASER triangulatiesensoren en LASER afstandsmeters) van realtime radiale en axiale oscillaties. De typische toepassing is de bepaling van de radiale en axiale uitloop van wielen, banden, velgen en wielnaven. Het rapport kan zowel numeriek als grafisch zijn. Met de toevoeging van optionele wiskundige analysebibliotheken is het mogelijk om de harmonischen van het verkregen signaal te analyseren om de te bepalen harmonische samenstelling van de schommel, van de fundamentele tot de 32e harmonische. De software kan zowel op een vast werkstation (desktop personal computer of industriële paneel-pc) als op een mobiel werkstation (notebook of tablet) worden geïnstalleerd.

Rondheid, oscillatie, cilindriciteit, profielmeting

Het MODULCHECK-systeem, gecombineerd met dimensionale dimensionale testbanken, maakt de bepaling van geometrische kenmerken mogelijk van delen die worden onderworpen aan rotatie op staartstukken. Het is dus mogelijk om diameters, ovalisaties en oscillaties te meten, maar ook rondheid, cilindriciteit en gegevens van het radiale profiel van het object (belangrijk in toepassingen zoals het meten van nokkenassen). De meting kan ook worden verkregen door speciaal voor dit type regeling ontwikkelde meetmachines in het metrologisch laboratorium of in de productielijn (3D-meetmachines, profilometers, optische machines).

Vormcontrole

Het MODULCHECK-systeem maakt het mogelijk om de vormcontrole van objecten van elke grootte en materiaal. De vormcontrole wordt uitgevoerd in vergelijking met een referentiemaster en alle verschillen worden snel en intuïtief benadrukt. Het is mogelijk om signalen te genereren die buiten de tolerantie of gedeeltelijke non-conformiteit van het product vallen. Het systeem kan ook worden geïnstalleerd in robotachtige bedieningszones en automatische controlebanken zonder toezicht. In deze configuratie kunnen alle verificatiehandelingen rechtstreeks worden bestuurd door een PLC of een automatisch productiesysteem.

Procescontrole op de productielijn

Het MODULCHECK-systeem hiermee kunnen regelmatig waarden worden ontleend aan meetinstrumenten die op de productielijn zijn geplaatst (LASER micrometers, thermokoppels, druk- en stromingssensoren, LASER diktemeters). Met de geavanceerde datalogger-functie kunt u de verschillende fysieke hoeveelheden die betrokken zijn bij het productieproces onder controle houden en alarmen genereren in het geval van buiten tolerantie. Met behulp van de EDAC-acquisitiemodules is het mogelijk om gegevens te verzamelen van verschillende soorten sensoren, ook fysiek zeer ver uit elkaar geplaatst als zij alle acquisitie-infrastructuur is gebaseerd op een Ethernet-netwerk.

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *