MAATREGELEN

DIKTE metingen

RODER biedt een breed scala aan instrumenten en systemen voor het meten van dikte, zowel in de productielijn als in het metrologielaboratorium. Het voorstel varieert van commerciële tools, ruim op voorraad, tot speciale systemen die speciaal op klantspecificaties zijn gemaakt en in de productielijn zijn geïntegreerd met de technologieën van industrie 4.0. Zowel instrumenten als technologieën voor contactmetingen zijn beschikbaar, evenals optische en LASER-instrumenten voor contactloze metingen en bedieningselementen.


DIAMETER maatregelen

RODER biedt een breed scala aan diameters met zowel contact- als contactloze technologie. De volledige integratie van meettechnologieën met de productieomgeving en met het managementsysteem maakt het mogelijk om de beschikbare informatiestroom voor modern bedrijfsbeheer te optimaliseren.


OVALITEIT maatregelen

Het gebruik van dezelfde diametermeettechnieken maakt ook de meting van ovaliteit mogelijk. De combinatie van meetinstrumenten met meerdere diameters, in een biaxiale, triaxiale of quadriaxiale configuratie, maakt het mogelijk om de ovaliteitsmeting te verkrijgen. Dynamische laserscansystemen zijn ook beschikbaar voor het bepalen van het multisectie-ovalisatieprofiel.


AFSTAND maatregelen

De afstandsmeting kan worden uitgevoerd met contacttechnologieën, vooral gebruikt voor het meten van kleine afstanden en kleine verplaatsingen, of met contactloze LASER-technologieën. Afstandsmeting met LASER-technologie is een betrouwbare en geconsolideerde techniek voor het meten van lange afstanden en vooral op bewegende of gemakkelijk vervormde objecten.


BREEDTE maatregelen

RODER biedt vele systemen voor het meten van breedte, zowel voor toepassingen in de productielijn als in het metrologisch laboratorium. Sommige van deze tools zijn commerciële producten en worden aangeboden in de catalogus. Anderen zijn producten gemaakt op verzoek van de klant en aangepast aan de productie- en logistieke behoeften.


VERVANGINGSmaatregelen

De verplaatsingsmeting kan worden uitgevoerd met contacttechnologieën, die vooral worden gebruikt voor het meten van kleine afstanden en kleine verplaatsingen, of met contactloze LASER-technologieën. De verplaatsingsmeting met LASER-technologie is een betrouwbare en geconsolideerde techniek voor het meten van grote afstanden en met name op bewegende of gemakkelijk vervormde objecten.


DIEPTE maatregelen

Dieptemetingen kunnen worden uitgevoerd met traditionele technologieën, meestal in contact, of met contactloze technologieën met behulp van LASER-meetsystemen. In beide gevallen biedt RODER systemen en meetinstrumenten voor volledige integratie in de productiecyclus.


HOOGTE meet

Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar voor hoogtemetingen, zowel met contactmeetinstrumenten als met contactloze meetinstrumenten. De contactloze oplossingen zijn gemaakt met LASER-technologieën die een hoge mate van precisie en tegelijkertijd een hoge operationele betrouwbaarheid kunnen bereiken.


POSITIE maatregelen

Positiemeting is een standaardapplicatie voor industriële automatisering en procesbesturing. RODER kan meetinstrumenten en besturingssystemen leveren voor positiemeting, zowel in het metrologisch laboratorium als in de productielijn


LENGTE maatregelen

Lengtemetingen kunnen worden uitgevoerd met verschillende meetsystemen en met verschillende technologie. In sommige gevallen is het handig om contactmeetsystemen te gebruiken, in andere gevallen is het handiger om contactloze systemen van het optische of LASER-type te gebruiken.


PROFIEL metingen

Het assortiment producten voor profielmeting is erg breed. Contactprofilometers, gemaakt met traditionele sondes, of LASER scanning profilometers die in staat zijn profielonderzoeken uit te voeren zonder contact en informatie te integreren met bestaande wiskundige modellen kunnen worden voorgesteld.

TORSIE maatregelen

De torsiemeting wordt gebruikt voor het meten van objecten die moeten worden geschroefd of losgeschroefd, en in toepassingen waar het nodig is om de spanning te evalueren van een afgewerkt object dat onderworpen is aan gecontroleerde rotatie. Speciale torsie-meetinstrumenten worden gebruikt voor de kalibratie van momentsleutels of elektrische of pneumatische schroevendraaiers.


LIDMAATSCHAP maatregelen

RODER biedt een compleet assortiment meetinstrumenten voor het bepalen van de adhesiekrachten van coatings (verven, harsen, lijmen).


SNELHEID metingen

De snelheidsmeting kan worden uitgevoerd met contactmeetsystemen (metrische wielen) of met contactloze meetsystemen, voornamelijk optisch.