Afstands-, positie- en niveaubewaking met LASER afstandsmeters en visualisatie op gigantische displays

RODER presenteert de nieuwe serie REDAM LDM gigantische displays om display- en monitoringsystemen te maken die kunnen worden aangesloten op LDM-serie LASER afstandsmeters.

De REDAM LDM-serie is speciaal ontwikkeld voor de verbinding met de afstandsmeters uit de LASER LDM-serie, zodat de meting met de LASER-afstandsmeter realtime kan worden weergegeven.

De visualisatie vindt plaats op een gigantisch display of wordt via Wi-Fi of ethernetnetwerken naar externe terminals verzonden.

De visualisatie vindt plaats op een gigantisch display dat zelfs op grote afstand zichtbaar is.

Alle weergegeven metingen kunnen worden vergeleken met tolerantiedrempels om alarmen te genereren in geval van overschrijding van bepaalde drempels of visuele signalen die de operator naar eventuele aanpassingshandelingen kunnen begeleiden (rode waarde vertegenwoordigt een buiten tolerantie, waarde geel staat voor een waarschuwingssignaal, groene waarde de meting is acceptabel).

Verander uw sensor in een data-acquisitiesysteem met LOGOBRAIN

1) SLUIT DE SENSOR AAN OP LOGOBRAIN

Verbind LOGOBRAIN met de sensor (LASER-afstandsmeter of ander type sensor) met de meegeleverde kabel.

2) SLUIT EEN MONITOR AAN

Sluit een normale kantoormonitor, een industriële monitor of zelfs alleen een tv met HDMI-ingang aan

3) BEN JE KLAAR OM OPERATIONEEL TE ZIJN !!!!!

U bent klaar om de door de sensor verkregen gegevens te bekijken, het proces te volgen met visuele informatie of met externe alarmen, de gegevens op te slaan met datalogger-functies of te delen met de rest van de wereld via een Ethernet-kabel of draadloze verbinding.

Broshure productpresentatie

Download de brochure over het LOGOBRAIN-verbindingssysteem

Het LOGOBRAIN-systeem maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van een sensor op een monitor mogelijk zonder programmering of extra bedrading.

Gebruiksklare installatiekit

Het REDAM-LDM-systeem wordt geleverd in de vorm van een complete set en is klaar voor gebruik, zelfs door niet-gekwalificeerd personeel.

De kit bevat:

 • 32 inch monitor
 • Ingebouwde controller geïnstalleerd op de achterkant van de monitor
 • Beugel voor wandmontage met VESA-aansluiting of alternatief voetstuk voor tafelinstallatie
 • Voedingskabel voor monitor en elektronische controller (de sensor wordt rechtstreeks gevoed door de controller via een verbindingskabel
 • Verbindingskabel voor LDM41 (enkele gegevens- en voedingskabel) 20 meter lang.
 • Op verzoek kan de reeds geprogrammeerde en geconfigureerde LASER-sensor worden geleverd

Beschikbaar vanaf april 2020

Optie voor draadloze installatie

Voor toepassingen waarbij een draadloze verbinding vereist is, is het mogelijk om een ​​extra kit te leveren die de Wi-Fi-verbinding tussen de lasersensor en de monitor bewaakt

Beschikbaar vanaf april 2020

Toepassingen

Niveaumeting in tanks, silo's of grote containers met niveaudisplay op externe monitoren. De LASER-sensor maakt een nauwkeurige en snelle meting mogelijk, zelfs van vloeibare producten waarbij de oppervlakte-reflectie-index zodanig is dat detectie van de LASER-plek mogelijk is. De LASER-afstandsmeter is een geldige vervanging voor de contactafstandsmeter of de ultrasone golfdetector.


Meting van grootte, afstand of positie van grote objecten in de metallurgische en ijzer- en staalindustrie. Realtime communicatie van positie en afstand tot PLC-, HMI- of procesbesturingsapparaten. Met de LASER afstandsmeters is het mogelijk om de spoeldiameter tijdens het wikkelen te controleren voor het programmeren van de versnellings- of vertragingshellingen. Het is mogelijk om de randpositie te detecteren voor het volgen van de beweging of de grootte, dikte, breedte en lengte van knuppels en platen.


Meting van lengte, diameter, ovaliteit en positie in de houtsector. Met de LASER afstandsmeters is het mogelijk om de positie van houtblokken of blokken materiaal te meten vóór verwerking. De gegevens over positie, dikte, lengte of diameter kunnen in realtime naar PLC-, HMI- of SCADA-systemen worden verzonden. De onregelmatigheid van het houtoppervlak is geen probleem, omdat de LASER-afstandsmeters uit de LDM-serie constant de bedrijfsparameters corrigeren om een ​​nauwkeurige en betrouwbare meting te garanderen.


Dimensionale inspectie in de papier- en textielindustrie. Controle van lus en positie van de riem of tapijt, zelfs in aanwezigheid van materialen met een verandering van kleur of uiterlijk van het oppervlak. De afstandsmeting kan in realtime worden verzonden naar de lijncontroller (PLC of SCADA) of worden weergegeven op een display of op een gigantische monitor.


Meting en dimensionale controle in de metaalindustrie. De karakteristieken van de LASER afstandsmeters uit de LDM-serie maken een nauwkeurige en betrouwbare meting mogelijk, zelfs bij hoge temperaturen, bij aanwezigheid van dampen en dampen of op hete oppervlakken. De problemen van warmte- of lichtemissie door het te detecteren doel kunnen worden geëlimineerd of sterk worden beperkt door het gebruik van beschermhoezen of met de installatie van optische filters


Dimensionale regeling in de metallurgische sector voor zowel warme als koude toepassingen. De LASER-afstandsmeter kan in realtime de positie, afstand en grootte (dikte, breedte, lengte) van platen, bloemen en knuppels bieden, zowel bij kamertemperatuur als bij hoge temperaturen. De problemen van warmte- of lichtemissie door het te detecteren doel kunnen worden geëlimineerd of sterk worden beperkt door het gebruik van beschermhoezen of met de installatie van optische filters


Positiemeting op bovenloopkranen met antibotsingsfunctie. Met de LASER-afstandsmeters van de LDM-familie kunnen de positie en afstand op brugkranen en kranen in realtime worden gedetecteerd en wordt de anti-botsingsfunctie gewaarborgd. De installatie van de LASER-afstandsmeters maakt het ook mogelijk om de parallelliteit te detecteren of de twee laterale dragers niet te synchroniseren. De weergave van het positie-, afstands- of positioneringsverschil kan ook worden bekeken op gigantische monitoren of het is mogelijk om alarmen of signalen op afstand op de besturingssystemen te genereren.


Toezicht op de spoorweginfrastructuur. Detectie van de positie en snelheid van treinen en bewegende delen. De mogelijkheid om afstanden te detecteren, zelfs tot 3 km, maakt het mogelijk objecten te detecteren die over grote afstanden bewegen of die op grote afstanden moeten worden onderschept. De mogelijkheid om te werken op zelfs zeer verschillende oppervlakken of met zeer hoge variaties in kleur en reflectiviteit maakt detectie van afstand, positie en snelheid mogelijk, zelfs op zeer verschillende objecten.


Meting en controle van de positie, vervorming en trillingen van grote constructies of op zeer grote afstanden.
De mogelijkheid om te werken op zelfs zeer verschillende oppervlakken of met zeer grote variaties in kleur en reflectiviteit maakt detectie van afstand, positie en oscillatie zelfs op zeer verschillende objecten mogelijk. Het gebruik van intelligente dataloggers maakt een constante en continue monitoring mogelijk, zelfs gedurende observatieperioden van weken of maanden. Gegevensoverdracht op afstand maakt het ook mogelijk om meerdere meetpunten of meerdere structuren te monitoren vanuit een enkel observatie- en controlepunt.Meting en controle van de positie, vervorming en trillingen van grote constructies of op zeer grote afstanden.
De mogelijkheid om te werken op zelfs zeer verschillende oppervlakken of met zeer grote variaties in kleur en reflectiviteit maakt detectie van afstand, positie en oscillatie zelfs op zeer verschillende objecten mogelijk. Het gebruik van intelligente dataloggers maakt een constante en continue monitoring mogelijk, zelfs gedurende observatieperioden van weken of maanden. Gegevensoverdracht op afstand maakt het ook mogelijk om meerdere meetpunten of meerdere structuren te monitoren vanuit een enkel observatie- en controlepunt.


 • Procesbewaking in staalfabrieken en walserijen
 • Afstandsmeting op warm gloeiend staal tot 1300 ° C
 • Niveaumeting in silo's en hopen
 • Monitoring en positionering van kranen en transportsystemen
 • Positiebewaking van voertuigen en boten
 • Controle van het hefsysteem / meting van de hefhoogte en positionering van de lift
 • Algemene afstandsmeting en positiebewaking
 • Meting van de diameter van de rollen / haspels
 • Afstandsmeting in mijnbouw-, constructie-, bosbouw- en materiaalverwerkingstechnologieën
 • Detectie van dikte, lengte en breedte van metalen producten
 • Meting van de diameter van de stalen spoelen
 • Detectie van snel bewegende objecten
 • Gebruik als naderingsschakelaar
 • 2D- en 3D-scantoepassingen
 • Precisie-hoogtemeters voor kranen en portalen
 • Vervorming en oscillatiemeting van grote structuren zoals dammen, bruggen, wolkenkrabbers
 • Bewaking van berghellingen of kritieke punten.
 • Metingen van platen, bloemen, knuppels of halffabrikaten in de metaalindustrie
 • Meting van de snijpositie voor zagen en knipmachines
 • Materiaaltoevoerbesturing op persen voor gieten
 • Wikkelen of afwikkelen van materiaalmeting op haspel
 • Luscontrole in snijlijnen en snijmachine
 • Snelheidsmeting op bewegende doelen
 • Niveaumeting van verven en chemicaliën
 • Meet en controleer de positie van schepen in de haven of bij nadering

Technische kenmerken van REDAM-LDM-systemen

De systemen van de REDAM-LDM-serie zijn geschikt voor het realiseren van meet- en regeltoepassingen in de industriële, geologische, spoorweg- en havengebieden

 • Brede detectie-afstanden
 • Afstandsmetingen tot 300 m zonder reflector
 • Metingen van afstanden tot 3000 m met een geschikt reflectiesysteem of met bijzonder reflecterende doelen
 • Hoge detectienauwkeurigheid
 • Opto-elektronische meetmethoden met optische en elektronische componenten van de nieuwste generatie
 • Nauwkeurigheid tot ± 1 mm
 • Constante precisie onafhankelijk van doelafstand
 • Eenvoudige integratie in automatiseringssystemen of data-acquisitiesystemen
 • Flexibele parametrering van alle werkparameters en koppeling met de buitenwereld
 • Eenvoudige aanpassing aan de toepassing en het type systeem
 • Verschillende interfaces geschikt voor de industrie
 • 4 mA .... 20 mA, Profibus, Industrieel Ethernet, RS422, RS485, RS232
 • Betrouwbare en robuuste constructie
 • Aluminium behuizingen met beschermingsgraad IP 65 of IP 67
 • Geïntegreerde verwarming voor buitentoepassingen
 • Gebruik in heldere buitenomgevingen met een hoog percentage constant of diffuus licht
 • Veilig en onschadelijk
 • Zichtbare en infrarood laserstraling
 • Laserklasse 1 of 2
 • Er zijn geen speciale voorzorgen voor gebruik of aanvullende certificeringen nodig

Integratie met draadloze wifi-netwerken

RODER SRL kan alle nodige ondersteuning bieden voor de integratie van LASER-afstandsmeters in de industriële sector of in de sector voor structurele controle. Alle LASER-afstandsmeters kunnen worden gekoppeld via een fysieke verbinding (met koperen of glasvezelkabel) of via een draadloze verbinding (wifi of eigen radioverbinding).


RODER SRL kan standaard- of aangepaste software leveren voor de continue monitoring van de fysieke hoeveelheden die door de LASER-afstandsmeters worden gedetecteerd. Het gebruik van intelligente dataloggers maakt controle mogelijk van de fysieke hoeveelheden die worden bewaakt, zelfs gedurende lange perioden, en de realtime communicatie van eventuele afwijkingen, zelfs op afstand via webservers of afstandsbedieningssystemen.


RODER SRL kan niet alleen de software voor data-acquisitie en archivering leveren, maar ook alle hardware die nodig is voor de realisatie van de uiteindelijke applicatie. Er zijn enkel- of meerkanaals data-acquisitie-eenheden, point-to-point acquisitiesystemen of gedistribueerde besturingssystemen beschikbaar. Het is ook mogelijk om gegevens van meerdere afstandsmeters te centraliseren op een enkele besturings- en gegevensopslaglocatie.


Meer informatie over LASER afstandsmeters

De LASER LDM-familie van afstandsmeters bestaat uit een reeks opto-elektronische afstandsmeetapparatuur voor industriële toepassingen met analoge interface (van 4 mA tot 20 mA) of digitaal (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422).

De LDM-serie LASER afstandsmeters worden gebruikt voor de nauwkeurige meting van afstanden van enkele meters tot drie kilometer. De afstandsmeting vertegenwoordigt eengeconsolideerde toepassing voor lasertechnologie.

Deze optische sensoren gebruiken LASER (puls of gemoduleerd) licht om afstanden, hoogten, lengtes, niveaus en posities te meten in een contactloos proces. Om dit te bereiken, werken alle componenten samen in een perfect gecoördineerd totaalsysteem.

Dit systeem bestaat uit een laserzender, optische zenders en ontvangers, lichtgevoelige diodes en geavanceerde elektronica en algoritmen voor tijdmeting of fasemeting. We gebruiken verschillende opto-elektronische principes voor onze meetapparatuur, zoals vliegtijd, fasevergelijking en LASER-puls met terugmenging. Deze methoden staan ​​singles toe nauwkeurige metingen tot op de millimeteren meetbereiken tot enkele honderden meters. Het gebruik van onze LASER afstandsmeters is mogelijk meten op natuurlijke oppervlakken of op speciale reflectoren voor snelle en precieze resultaten.

De LASER afstandsmeters werken met behulp van zichtbare of onzichtbare optische straling en zijn geclassificeerd in overeenstemming met de geldende voorschriften in klasse 1 of 2 (veilige klassen voor gebruik zelfs zonder veiligheidsbril).

De compacte constructie maakt eenvoudige installatie van de LASER-afstandsmeter mogelijk, zelfs wanneer de ruimte beperkt is of in industriële toepassingen. Alle apparaten bieden standaardinterfaces, analoge of digitale gegevensuitgang en parametreerbare schakeluitgangen. De familie LASER LDM afstandsmeters wordt met name gebruikt voor toepassingen in de industriële sector met analoog (4 - 20 mA) of digitaal (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI).

Multisensor monitoring applicaties

Met de REDAM-LDM familie van externe displays is het ook mogelijk om processen te monitoren met multipoint-sensoren en met een multi-sensorisch acquisitienetwerk.